Spel via Internet går i allmänna ordalag till på följande sätt. Spelaren uppsöker önskad webbplats (webbsite) som erbjuder spelmöjligheter. Spelen kan t.ex. vara av lotteri-, sport- eller kasinotyp. Vägen till spel- 166 Teknisk utveckling SOU 2000:50
platserna hittar man enklast via de stora sökmaskinerna (t.ex. Alta-
Vista) eller liknande Internetsidor där reklam för olika spelplatser är vanligt förekommande. Man kan även göra en sökning efter den typ av spel man är intresserad av och därigenom få fram ett antal länkar som leder till önskade spelplatser. På de flesta spelplatser finns en beskrivning av spelanordnaren och eventuell förmånstagare, t.ex. Röda korset, samt i förekommande fall licenshandlingar. På vissa spelplatser finns testspel vilka är gratis att spela och på andra finns bilder av hur spelen ser ut.

Gemensamt för spelplatserna är att spelaren för att spela med
riktiga pengar måste registrera sig. Detta genomförs oftast via Internet, i vissa fall med kompletterande telefonkontakt med talsvarlösningar. När man registrerar sig öppnar man ett konto hos spelanordnaren. Detta konto är personligt och förknippat med ett användarnamn och en personlig kod. I samband med registreringen, eller vid senare tillfälle, kan spelaren föra över pengar till sitt konto via en mängd olika betalningslösningar (se nedan). När väl pengar finns registrerade är det klart att börja spela. Vissa spelplatser är uppbyggda så att spelaren kan föra över ett särskilt program till sin dator. Detta program används sedan när spelaren spelar och innehåller bl.a. de ljud och bilder som spelaren upplever via sin dator. Detta är särskilt vanligt vid spel av kasinotyp.

Andra spel, som t.ex. de flesta lotterier och sportspel, kräver ingen
särskild programvara utan spelas via en vanlig s.k. Internetbläddrare, browser”, som t.ex. Netscape Navigator eller Microsoft Internet Explorer. Information om spelare etc. lagras centralt hos spelanordnaren i databaser. Kommunikationen över Internet mellan spelarens dator och spelanordnarens datorer är i allmänhet krypterad. Detta innebär att det är mycket komplicerat för utomstående att avlyssna och tillgodogöra
sig innehållet i kommunikationen.

Att anordna spel över Internet

För att anordna spel över Internet krävs:

-anslutning till Internet,
-dator som är kopplad till Internetanslutningen, samt
-programvara som hanterar spelet.

I de flesta länder krävs dessutom tillstånd av lotterimyndighet eller motsvarande. För spel som anordnas i Sverige krävs för närvarande tillstånd av regeringen (enligt 45 § lotterilagen).
SOU 2000:50 Teknisk utveckling 167 En Internetanslutning kan på de platser där det finns ett allmänt tillgängligt
telenät tillhandahållas av en Internetleverantör. Vanligtvis
finns flera Internetleverantörer som konkurrerar om kunderna.

Spelplatsen måste ha en särskild adress på Internet. Detta arrangeras, som tidigare nämnts, genom att spelanordnaren (speloperatören) registrerar ett domännamn som sedan i en DNS-server kopplas till ett särskilt IP-nummer.

De Internetsidor som spelaren ser när han kommer till spelplatsen
tillhandahålls genom en Internetserver. Om spelaren vill spela sker
detta med hjälp av olika tekniker eller programspråk, men med Internet som informationsbärare. Hos servern finns vanligtvis den logik som registrerar data och i vissa fall även beräknar utfallet av spelen. Detta kan vara fördelat på ett antal datorer. Data och spelhistoria lagras i databaser och på andra media. På spelarens dator visas insatser och utfall av spelen. Av säkerhetsskäl förekommer mycket sällan beräkning av spelutfall etc. på spelarens dator.

Program (mjukvara) som behövs för hanteringen av ett spel finns att köpa för de flesta typer av spel. Spelanordnaren kan även utforma sina egna spel och sedan låta professionella datakonsulter göra mjukvaran. I de flesta länder är man relativt restriktiv med att meddela tillstånd till spel över Internet, undantag är bl.a. Västindien och Gibraltar där flera tillstånd meddelats till olika spelanordnare.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*