6.4 Spelkaféer

En företeelse som växer snabbt på spelområdet är s.k. Internet- eller spelkaféer. På dessa ställen kan man få tillgång antingen till en dator med ett spelprogram eller en dator med Internetuppkoppling. Kunden betalar en summa pengar för att få tillgång till datorn under en viss tid och i vissa fall kan penningvinster utbetalas i anslutning till spelet.

Det är här inte fråga om någon spelautomat utan det är helt enkelt en vanlig dator där man kan spela spel, i likhet med vad som kan ske i hemmet. Datorspelen på spelkaféerna bör från lotterisynpunkt uppenbarligen bedömas på vanligt sätt, dvs. spelen bedöms på grundval av de förutsättningar som gäller för spelen och den omständigheten att spelen tillhandahålls på särskilda spelplatser förändrar i och för sig inte karakteriseringen av spelen. Utgår vinst och beror vinstmöjligheterna helt eller delvis på slumpen till följd av lottning, gissning, vadhållning
eller därmed jämförliga förfaranden utgör verksamheten ett lotteri.

Det innebär att verksamheten i princip blir tillståndspliktig och att i regel SOU 2000:50 Teknisk utveckling 171 endast ideella föreningar o.d. kan få tillstånd att bedriva verksamheten.
Enligt utredningens mening finns det inte anledning att särreglera den ifrågavarande verksamheten.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*