Vad är Internet – kort beskrivning

I mitten av 1960-talet började det på olika håll att växa fram nät av
datorer för kommunikation. Dessa nät var av olika typ och för att försöka få till stånd kommunikation mellan näten utvecklades en kommunikationsmetod som var oberoende av de underliggande nättyperna.

Man skapade ett Inter Network Protocol, som kom att kallas Internet Protocol eller IP. Ledande i utvecklingen var försvarsmakten och några universitet i USA. Kommunikationssystemet organiserades av säkerhetsskäl
så att det inte skulle finnas något centrum eller någon mittpunkt
som kunde slås ut. Efterhand etablerades så nätverk av olika
datanät och kommunikation kunde ske över gränserna. Det finns flera sådana nätverk. Ett av dem kallas Internet.

Internet kan i dag beskrivas som ett nätverk av ett mycket stort antal olika delnät som alla är oberoende av varandra; om en dator i ett nätverk slutar att fungera påverkar detta inte nätverket i övrigt. För att Internet skall fungera finns ett antal stödsystem. De viktigaste stödsystemen är det logiska vägvalssystemet (routingsystemet) och DNS (Domain Name System). Mer om detta i det följande. Internet har inte någon central ledning och styrs inte av något enskilt organ. Det finns dock allmänna regler om bl.a. standarder för sättet att kommunicera, s.k. kommunikationsprotokoll, som Internetanvändare
och organisationer har kommit överens om för att datorer
och nätverk skall kunna samarbeta.

Internet Society (ISOC) är en privat ideell organisation som bl.a. ger ut rekommendationer för Internet. Alla som vill får vara med i ISOC, privatpersoner likaväl som företag. ISOC har ansvaret för alla tillgängliga s.k. IP-adresser på Internet och har delegerat till en annan organisation, Internet Assigned Numbers Authority (IANA) att sköta utdelningen av dessa. IANA har i sin tur delegerat det dagliga arbetet till tre regionala registraturer: Réseaux Internet Protocol Européen Network Coordination Centre (RIPE NCC) i Amsterdam, som sköter adressutdelning för bl.a. Europa, Internet Network Information Center (InterNIC) i Washington samt Asia Pacific Network Information Center (APNIC) i Tokyo. Mer om adresser på Internet följer nedan.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*